Certyfikat OHSAS 18001 – najważniejsze zasady wdrażania

0
211
Certyfikat OHSAS 18001

OHSAS 18001 jest popularną i często wybieraną normą jakościową. Jest zgodna z innymi międzynarodowymi i polskimi normami jakościowymi – między innymi ISO 450001 oraz PN-N 18001. Wiele przedsiębiorstw posiadających certyfikat OHSAS decyduje się także na jego aktualizację w kierunku pozostałych wymienionych. Poniżej skupiamy się na korzyściach płynących z uzyskania certyfikatu OHSAS jakości oraz podpowiadamy jak wygląda proces jego wdrażania. 

OHSAS 18001 – międzynarodowa norma jakościowa 

OHSAS 18001 jest normą globalną, wprowadzoną przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Standard ten został opracowany w celu ujednolicenia sposobu organizacji działania wielu procesów w przedsiębiorstwach o różnym profilu. Kluczową zaletą tego rozwiązanie jest jego znaczne dostosowanie do prawodawstwa poszczególnych państw, szczególnie Europy. Niestety nie wszystkie elementy składowe normy OHSAS 18001 udało się uzgodnić z rozwiązaniami prawnymi różnych państw, z uwagi na dzielące je różnice prawne. 

Niemniej certyfikat OHSAS 18001 jest wciąż popularny i chętnie wybierany. Jest jednym z najczęściej certyfikowanych systemów stosowanych w Polsce. Certyfikat OHSAS jest wydawany przez specjalistyczne firmy certyfikujące, po przeprowadzeniu audytów. 

Początkowe etapy wdrażania OHSAS 18001 

Przebieg wszystkich etapów prowadzących do wdrożenia systemu OHSAS 18001 jest unormowany, choć w poszczególnych przedsiębiorstwach będzie on przebiegał odmiennie. Wynika to oczywiście z konieczności dopasowania rozwiązań do profilu każdej firmy zainteresowanej wdrożeniem tych rozwiązań. Pierwszy etap polega na przeprowadzeniu wstępnego audytu, nazywanego audytem zerowym. W jego trakcie ocenia się zgodność obecnie stosowanych rozwiązań z wymaganiami BHP oraz OHSAS. Audyt zerowy kończy się przedstawieniem szczegółowego profilu zgodności, a na jego podstawie planuje się dalsze działania wdrożeniowe. 

Analizie podlegają wszelkie procesy, działania oraz dokumenty normujące ich przebieg. W zasadzie – każde przedsiębiorstwo starające się o przyznanie certyfikatu jakości musi wprowadzić określone rozwiązania, przemodelowujące dotychczasowe procesy. Raport zgodności prezentuje także słabe i silne strony firmy oraz zawiera wykaz potencjalnych szans i zagrożeń. 

Zintegrowane wdrażanie OHSAS 18001 

Wprowadzenie OHSAS 18001 dotyczy nie tylko procesów, ale także wykonujących je i nadzorujących osób. Istotnym etapem całego wdrażania jest przeszkolenie działu kierowniczego oraz osób odpowiedzialnych za bezpośrednią realizację procesów. Kluczowe jest wyjaśnienie znaczenia wprowadzanych zmian oraz uświadomienie zysków, jakie na ich skutek uzyska przedsiębiorstwo.

Istotnym etapem jest też szczegółowa analiza regulacji dotyczących podziału odpowiedzialności oraz uprawnień pomiędzy poszczególnymi pracownikami. Niezbędne okazuje się często wprowadzenie (mniejszych lub większych) zmian w dotychczasowych schematach organizacyjnych. Modyfikacji polegać może zakres obowiązków oraz uprawnień przypisanych poszczególnym stanowiskom. 

Ponieważ wdrożenie OHSAS 18001 wymaga szczegółowych analiz i ekspertyz, polecamy skorzystać z oferty doświadczonych jednostek certyfikujących. Certyfikat OHSAS 18001 – gcsquality.pl to wybór wielu polskich podmiotów pragnących szybko i sprawnie poprawić przebieg swoich procesów.

[Głosów:0    Średnia:0/5]
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here